• Mutfak Dolabý
  • Banyo Dolabý
  • Mermer Döþeme
  • Mantolama
  • Çatý Aktarma
  • Bahçe Düzenleme
Iç Dekorasyon
Dis Dekorasyon
20 yýldýr Ankara ve çevresine hizmet vermekte olan ME_KA dekorasyon, iþinde profesyonel mimar ve ekibiyle siz deðerli müþterilerimizin hizmetinizde.Mutfaðýmdan sýkýldým diyorsanýz;þýk,lüks,kullaným alaný yüksek olan özellikle kendi seçimlerinizle mutfak dolaplarýný yeni bir yaþam alaný haline getirelim. Odamdaki dolap,vestiyer çok küçük,kullaným alaný yok,beðenmiyorum,hayallerimdeki bu deðil diyorsanýz;gelin hayalinizdeki en güzel,en kullanýþlý dolaplarý yapalým. Bilindiði üzere ki tesisatlar hayatýmýzdaki yaþam alanýnýn en önemli yerini kapsamaktadýr.Kötü bir tesisat tamamen can sýkýntýsý olmakla beraber yaþamýmýzý zorlaþtýrýr ve çekilmez hale getirir.Ýþte bu konuda da ME_KA dekorasyon sizin imdadýnýza yetiþiyor.Bu gibi kötü durumlar sorun haline gelmesin.Kombi tesisatý,elektrik,su tesisatý vb tesisatlarda sizlerin hizmetindedir. Sýcak alanlarda oturmak hepimizin hayalidir.Hem yakýttan tasarruf hem de sýcacýk bir ortamda oturmak istemez misiniz? ME_KA dekorasyon mantolama alanýnda da hizmetinizdedir. Yaz aylarýnýn vazgeçilmezinden birisi balkon ve teraslardýr. Bunun için bakým ve onarým þarttýr.Kýþýn yaðan yaðmur,kar gibi olumsuz hava koþullarý yaþam alanýný,çatýlarýmýzý oldukça kötü anlamda etkilemektedir.Ailemizle keyifli vakit geçirmek varken sorunlarla uðraþmak can sýkýcý olur.Ýsteyin siz ailenizle keyifli vakit geçirin bizler ME_KA dekorasyon farkýyla sizlere hayalinizdeki yazlarýn vazgeçilmez balkon ve teraslarýný modern hayal ettiðiniz gibi gerçekleþtirelim.Siz isteyin hayalleriniz gerçek olsun. Unutmayýn bir telefon kadar yakýnýz. Siz deðerli müþterilerimizin mutluluðu bizim mutluluðumuzdur. Ýletiþim adresimiz:0312 439 17 33 Cep:0542 763 83 88