• Andezit Taþý Döþeme
  • Andezit Taþý Döþeme

Andezit Taþý Döþeme

Andezit taþý Anadolu medeniyetleri içinde doðal malzeme olarak günümüze kadar gelmektedir. Andezit taþý;Pembe ve gri renklerde olup,aþýnmaya dayanýklý ,kaymaya engel ve dekoratifdir.Kýþýn sýcak tutma özelliðinden dolayý devlet binalarý,apartman ve villa türü yapýlarýn dýþ cephelerinde izolasyon malzeme olarak tercih edilen bir malzemedir.Kaymama özelliði ile ýslak mekanlarýn aranýlan doðal taþýdýr.Don ve ýsý farklýlýklarýndan etkilenmez,bakým gerektirmez ve renk özelliðini kaybetmez. Bu özelliklerini yýllarca korur.Dekoratif ve kaymaz olmasý nedeniyle belediye ve inþaat sektörünün vazgeçilmez tercihidir.