• Perforje korkuluk
  • Ferforje Korkuluk
  • Ferforje Korkuluk

Ferforje Korkuluk

Ferforje kýsaca sýcak yada soðuk olarak dövülerek iþlenmiþ süslü demirlerdir.Ferforjenin hayatýmýzda çok geniþ bir yeri vardýr.Bahçe korkuluklarý,pencere korkuluklarý,balkon korkuluklarý,merdiven korkuluklarý,çeþitli süs eþyalarý,banklar,sandalyeler,masalar,vs olmak üzere bir çok alanda kullanýlmaktadýr.Ankara da 20 yýlý aþkýn süredir hizmet veren ME-KA yapý dekorasyon alanýnda deneyimli mimar ve ekibiyle sizlere þýk ve daha kaliteli ortamlarý hazýrlýyor.Arayýn sizde bu kaliteli hizmetimizden faydalanýn.