• Karo - Mermer
  • Karo - Mermer

Karo - Mermer

"Boyutlandırılmış Taş” olarak bilinen mermerin tanımı bilimsel ve ticari anlamda olmak üzere iki farklı şekilde yapılmaktadır. Bilimsel anlamda mermer:Kireçtaşı,dolomitik kireç taşı gibi kayaçların,ısı ve basınç altında metamorfizmaya uğraması sonucunda yeniden kristalleşmesi ile oluşan metamorfik bir kayaçtır.Ana mineralojik bileşen kalsitdir.Tali mineraller ise kuvars, hematit,pirit, klorit gibi minerallerdir. Renkleri genellikle beyaz ve gri olmaktadır.Tali mineralin cinsine göre rengi sarı,kırmızı,mor,yeşil,siyah vs. olabilmektedir.Ticari anlamda mermer:Blok verebilen,kesilip işlenebilen,cilalandığında parlayan,dayanıklı her türlü kayaca mermer adı verilir.Kayacın cinsi ve içeriği ne olursa olsun,iyi cila kabul ettikleri takdirde mermer olarak kabul edilirler.Tektonik breş,traverten ve oniksler başta olmak üzere granit,siyenit,diyabaz,gabro,andezit gibi kayaçlar ticari olarak mermer kabul edilirler.