Mantolama Ankara

Mantolama Ankara Mantolama dýþ cephe yalýtým sistemleri binanýza yapacaðýnýz bir yatýrýmdýr.Standartlara uygun yalýtým kalýnlýklarýnýn projelendirilmesi halinde %30 a varan ýsý tasarrufu saðlayarak yapýlan yatýrýmýn kýsa sürede geri dönmesini saðlar.Dýþ cephe ýsý yalýtým sistemleri binanýzýn iç ortamý ve dýþ duvarlar arasýnda ýsý daðýlýmýný dengeler.Bu sayede konforlu,rutubetsiz ve saðlýklý yaþam ortamý saðlar.Dýþ cephe ýsý yalýtýmý binanýzý dýþ koþullarýn yýpratýcý etkilerine ve yoðuþmadan kaynaklý zararlara karþý korur,binanýzýn ömrünü uzatýr.Dýþ cephe ýsý yalýtým sistemleri daha az enerji kullanýmý ve daha az zararlý gaz salýnýmý saðladýðý için çevre dostu bir çözümdür.Binaya dekoratif ve þýk bir görünüm kazandýrýr.Ankara ve çevresinde 20 yýlý aþkýn bir süredir hizmet veren ME-KA dekorasyon mantolama dada siz deðerli müþterilerimize hizmet vermeye devam ediyor.Referansýmýz siz deðerli müþterilerimizin takdiri ve memnuniyetidir.Size bir telefon kadar yakýnýz,arayýn hizmet ve kalitemizden sizde faydalanýn.