• Mermer Döþeme

Mermer Döþeme

Yer Döþeme sektöründe büyük iþlere imza atan ME-KA dekorasyon tecrübesini sizlere aktarmaktadýr. Yer döþeme uygulamasý yaptýrmak istediðiniz bölge için ücretsiz keþif çalýþmasýný Ankara içine yapabilmekteyiz.Ev döþeme deyince aklýmýza ilk gelen çalýþma türü merdiven döþemeleri, yer döþemeleri,banyo ve mutfak döþemeleridir.Laminant,ahþap,halý,parke,seramik,granit,mermer,taþ gibi döþeme türleride mevcuttur.Kullanýlmaktan yýpranmýþ ya da deðiþiklik istediðiniz mekanlarýnýzda, kaliteli malzeme ve iþçilikle, iþinde uzman mimar ve ekibimizle hizmetinizdeyiz.