• Mutfak Dolabý
  • Mutfak Dolabý
  • Mutfak Dolabý
  • Mutfak Dolabý
  • Mutfak Dolabý

Mutfak Dolabý Ankara

Mutfak dolabý Ankara Mutfak dolabý tasarýmýnda eski ile yeni tasarýmlar arasýnda ciddi farklar dikkat çekiyor.Yeni nesil mutfak dolabý tasarýmlarý, çok daha az yorucu, az enerji ile çok iþ yapmaya odaklý olarak, oldukça sade ve kullanýþlý olarak tasarlanýyor.Standart bir mutfak dört bölümden oluþuyor. En uygun mutfak dolabý tasarýmýyla ferah ve kullanýþlý bir yapý ortaya çýkmasý hedefleniyor.Bulaþýklarýn yýkandýðý levyeli bölüm, yemeklerin piþirildiði ocaklý bölüm ve gýdalarýn bulunduðu buzdolabý bölümü.Tabi bir de bunlarýn arasýnda kalan boþ alan.En ideal mutfak dolabý tasarýmý ile bu bölümler birbirine baðlanýyor.